pagina-in-costruzione

Podmínky prodeje

- majitel musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům
- oficiální a v dokumentech vedený majitel je pouze jeden.
- s pořízením psa musí souhlasit všichni členové domácnosti. Pokud bydlíte v nájmu, musí souhlasit i vlastník nemovitosti a všichni obyvatelé.
- Při držení psa se musí majitel řídit zákony dané země (např. očkování proti vzteklině, poplatek za držení psa, nošení registrační známky, uklízení výkalů, čipování, venčení pouze na vodítku aj.) 
- v případě, že se ze závažných důvodů nebudete o pejska moci postarat, vyhrazujeme si předkupní právo. Lze se domluvit i na přenechání novému majiteli či majiteli chovné stanice, avšak pouze po mém písemném souhlasu a osobním seznámení s novým majitelem. Nový majitel bude muset splnit všechny požadavky, které na majitele našich odchovaných štěňátek klademe. Je zakázáno psa prodat nebo darovat útulkům, množitelům a překupníkům. V případě porušení bude vymáhána pokuta.
- majitel se zaváže, že bude pejskovi poskytovat veškerou potřebnou péči po stránce fyzické i duševní pro jeho zdraví i spokojenost. Fyzické tresty jsou nepřípustné (s výjimkou případů napadení).
- poskytnutí správné veterinární pomoci: pravidelné preventivní kontroly, očkování, odčervení a poslechy srdce. Pokud nezvládnete sami, pak i např. stříhání drápů, čistění uší či análních žlázek apod. V případě akutního problému nebo jenom podezření musí majitel okamžitě vyhledat veterinární pomoc a zaplatit jakékoli nezbytné zákroky a péči. Ekonomická náročnost nesmí být důvodem k ukončení léčby. Při řešení případných zdravotních se bude řídit výhradně radami veterináře, nikoli "radami" z facebooku a podobně. Rovněž bude jako léčiva používat veterinářem navržené léky v daném množství a délce, je to nezbytné a klíčové pro úspěšnou léčbu. V žádném případě nesmí být taková léčba nahrazena alternativami typu čaje, homeopatie, modlitby, reiki, krystaly, MMS a dalšími nevědeckými pseudometodami. Podobné postupy lze použít pouze jako doplněk po mém písemném souhlasu, se souhlasem veterináře a nesmí být v kontraindikaci s již probíhající léčbou. Jsou zakázány jakékoli invazivní zásahy z estetických důvodů měnící exteriér psa, kam spadá např. i rovnání zubů (kromě zdravotních důvodů), kupírování uší či ocasu apod. Majitel musí o psa řádně pečovat až do jeho posledních dní vč. paliativní péče. Případné uspání(utracení) je možné pouze u psa akutně umírajícího či trpícího v nesnesitelných bolestech a to pouze se souhlasem veterináře. V případě chronických problémů by pro toto řešení bylo nutné doporučení veterináře a můj písemný souhlas. Majitel má rovněž oznamovací povinnost ohledně veškerých zdravotních problémů psa. Kromě toho, že si to přejeme vědět, to v některých případech může být důležitá zpětná vazba pro náš chov. 
- majitel prohlašuje, že má dostatečnou finanční rezervu na neplánované veterinární výdaje či uhrazení jakékoli škody způsobenou psem
- pejsek musí mít při pohybu venku obojek se psí známkou. Starší generace není na čipy zvyklá a případného nálezce  nemusí napadnout, že majitele lze zjistit tímto způsobem.
využití pejska do chovu je možné jen s mým písemném souhlasem a tuto variantu je nutné konzultovat ještě před rezervací štěněte. Ne každé štěně je vhodné do chovu! V tomto případě můžeme doporučit vhodnější štěně. Povolený bude pouze chov psů s průkazem původu FCI. V takovém případě bude nutné splnit všechny podmínky nastavené FCI a oblastními chovatelskými organizacemi v zemi pobytu psa. Tam spadá např. zdraví psa, úspěšná bonitace, minimální a maximální věk chovné feny, maximální počet vrhů za rok a maximální počet vrhů za život. Chov bez PP je přísně zakázán! V případě, že fena očekává štěňata bez PP ať už úmyslně či neúmyslně, bude vymáhána kastrace a pokuta
- Až bude pejsek dospělý, zúčastní se minimálně 1x klubové nebo mezinárodní výstavy dle mého výběru ve věku 3 let. 
- Až bude pejsek dospělý, chceme jej alespoň 1x vidět ve věku 3 let nebo dle domluvy, prohlédnout si jej, prohmatat a nafotit. Vybrané fotky budou zveřejněny na těchto webových stránkách, případně na stránkách souvisejících a to k propagaci a prezentaci našeho chovu. Místo setkání se může domluvit např. při výše zmíněné výstavě či při plánované cestě u vás či u nás. Pokud to nebude možné, majitel nás s pejskem přijede navštívit k nám.
- majitel se zavazuje zůstat s námi v pravidelném kontaktu po celý život pejska. Stačí občas zaslat krátkou zprávu, jak se pejsek má a připojit fotku. 
ohlašovací povinnost na nepříznivý zdravotní stav psa či plánované zákroky, případnou (ne)úspěšnou bonitaci, výsledky výstav či ztrátu nebo úmrtí psa.
- pejsek má být sám co nejméně je to možné. Pokud to bude nutné, pořiďte mu dalšího psího kamaráda.
- pejska je potřeba pravidelně krmit kvalitní stravou. Dospělému psovi dělíme jídlo na 2-3 dávky denně, štěněti až 4-6 dávek denně. Pes je tzv. všežravý masožravec. Optimální obsah masa ve stravě je 60-80%. Pokud se rozhodnete pro BARF, je nutné si tuto problematiky důkladně nastudovat a věnovat velkou péči správnému vyvážení živin. Je naprosto nepřípustné krmit psa vegetariánskou/veganskou stravou, protože to neodpovídá fyziologickým potřebám psa a považuji to za týrání.
procházky jsou pro pejska velmi důležité a to i v případě, že máte zahradu. Pohyb je nutný pro správný tělesný vývoj a optimální fyzickou kondici.
- alespoň 1x za život pořízení fotografií od profesionálního fotografa zaměřeného na psy (jeho výběr odsouhlasím) ve věku 3 let nebo dle dohody. 1 foto ve výstavním postoji z levé strany, 1 foto ve výstavním postoji z pravé strany, 1 foto v klusu z levé strany, 1 foto detailu hlavy z levého profilu, 1 foto obličeje zepředu, foto obličeje z částečného profilu a 4ks fotek přirozených, momentek nebo v pohybu.

Tyto podmínky a další budou součástí kupní smlouvy