Podmínky prodeje

Na našich štěňátkách nám bude velmi záležet i poté, co odejdou do nového domova. Pejskům vybereme ten nejlepší možný domov a od nových majitelů očekáváme nadstandardní péči o svěřené zvířátko.

- majitel musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům
- oficiální a v dokumentech vedený majitel je pouze jeden. Doporučuji aby to byla primární pečující osoba - tedy člověk, který se o něj bude nejvíce starat a bude zařizovat např. návštěvy veterináře či byrokracii spojenou se psem. Pokud si pejska pořizuje pár nebo rodina, mějte vyřešeno dopředu, kdo by se o pejska staral v případě rozchodu.
- s pořízením psa musí souhlasit všichni členové domácnosti. V případě, že bydlíte v nájmu, doporučuji zajistit si předem i souhlas vlastníka nemovitosti. Bydlíte-li v rámci sdružení vlastníků či bytového družstva, je možné, že držení psa v bytě upravují či jej zakazují stanovy. Informujte se předem a případně si zařiďte souhlas s držením psa.
- Při držení psa se musí majitel řídit zákony dané země. Majitel psa ze zákona podléhá ohlašovací povinnosti na místním úřadě a musí platit poplatek ze psa (liší se dle regionu). Taktéž mohou být ze zákona povinná některá další opatření, jako např. psí obojek opatřený registračním číslem od úřadu, povinné očkování proti vzteklině či nutnost opatřit psa čipem. Rovněž je povinnost uklízet psí výkaly pod trestem vysoké pokuty. Povinnosti ze zákona se mohou měnit, informujte se o nich předem a pravidelně je sledujte.
- v případě, že se ze závažných důvodů nebudete o pejska moci postarat, vyhrazujeme si předkupní právo. Lze se domluvit i na přenechání novému majiteli či majiteli chovné stanice, avšak pouze po mém písemném souhlasu a osobním seznámení s novým majitelem. Nový majitel bude muset splnit všechny požadavky, které na majitele našich odchovaných štěňátek klademe. Je zakázáno psa prodat nebo darovat útulkům, množitelům a překupníkům. V případě porušení bude vymáhána pokuta.
- majitel se zaváže, že bude pejskovi poskytovat veškerou potřebnou péči po stránce fyzické i duševní. Bude jej pravidelně venčit, krmit, napájet, uklízet po něm, česat jej, dbát o jeho bezpečí atd. Zajistí mu pravidelnou preventivní veterinární péči. Rovněž mu bude v maximální míře věnovat svou pozornost, čas, lásku, bude si s ním hrát, vychová a vycvičí jej a umožní mu alespoň občasný kontakt s ostatními psy. Zajistí mu rovněž klidné místo na odpočinek a v případě dětí v rodině dohlédne, aby pejsek nebyl přetěžován nebo aby mu nebylo ubližováno. Fyzické tresty jsou nepřípustné s výjimkou případů napadení.
- poskytnutí správné veterinární pomoci: Majitel bude s pejskem chodit na pravidelné kontroly, očkování, odčervení a poslechů srdce. Pokud nezvládnete sami, pak i např. stříhání drápů, čistění uší či análních žlázek apod. V případě akutního problému nebo jenom podezření musí majitel okamžitě vyhledat veterinární pomoc a zaplatit jakékoli nezbytné zákroky a péči. Ekonomická náročnost nesmí být důvodem k ukončení léčby. Při řešení případných zdravotních se bude řídit výhradně radami veterináře, nikoli "radami" z facebooku a podobně. Rovněž bude jako léčiva používat veterinářem navržené léky v daném množství a délce, je to nezbytné a klíčové pro úspěšnou léčbu. V žádném případě nesmí být taková léčba nahrazena alternativami typu čaje, homeopatie, modlitby, reiki, krystaly a dalšími nevědeckými metodami. Podobné postupy lze použít pouze jako doplněk po mém písemném souhlasu, se souhlasem veterináře a nesmí být v kontraindikaci s již probíhající léčbou. Je samozřejmě možné se o čemkoli poradit se mnou, nicméně nejsem veterinář a diagnostika na dálku je nemožná, v případě akutního problému můžete ztratit cenné minuty. Jsou zakázány jakékoli invazivní zásahy z estetických důvodů měnící exteriér psa, kam spadá např. i rovnání zubů (kromě zdravotních důvodů), kupírování uší či ocasu apod. Majitel musí o psa řádně pečovat až do jeho posledních dní vč. paliativní péče. Případné uspání(utracení) je možné pouze u psa akutně umírajícího či trpícího v nesnesitelných bolestech a to pouze se souhlasem veterináře. V případě chronických problémů by pro toto řešení bylo nutné doporučení veterináře a můj písemný souhlas. Majitel má rovněž oznamovací povinnost ohledně veškerých zdravotních problémů psa. Kromě toho, že si to přejeme vědět, to v některých případech může být důležitá zpětná vazba pro náš chov. 
- majitel prohlašuje, že má dostatečnou finanční rezervu na neplánované veterinární výdaje či uhrazení škody třetí osobě způsobenou psem
- pejsek musí mít při pohybu venku obojek se psí známkou. Starší generace není na čipy zvyklá a případného nálezce  nemusí napadnout, že majitele lze zjistit tímto způsobem.
využití pejska do chovu je možné jen s mým písemném souhlasem a tuto variantu je nutné konzultovat ještě před rezervací štěněte. Ne každé štěně je vhodné do chovu! V tomto případě můžeme doporučit vhodnější štěně. Povolený bude pouze chov psů s průkazem původu. V takovém případě bude nutné splnit všechny podmínky nastavené ČMKU a Klubem chovatelů Kavalír a King Charles Španělů, Praha. Tam spadá např. zdraví psa, úspěšná bonitace, minimální a maximální věk chovné feny, maximální počet vrhů za rok a maximální počet vrhů za život. Chov bez PP je přísně zakázán! V případě, že fena porodí štěňata bez PP ať už úmyslně či neúmyslně, bude vymáhána pokuta!
- Až bude pejsek dospělý, zúčastní se minimálně 1x klubové nebo mezinárodní výstavy ve věku 3 let nebo dle dohody. Výstavní ocenění je pro náš chov velmi důležitá a nenahraditelná zpětná vazba. Pokud budete mít zájem, velmi uvítáme, pokud bude pejsek chodit na výstavy častěji, což lze od štěněcího věku až po seniory.
- Až bude pejsek dospělý, chceme jej alespoň 1x vidět ve věku 3 let nebo dle dohody, prohlédnout si jej, prohmatat a nafotit. Vybrané fotky budou zveřejněny na těchto webových stránkách, případně na stránkách souvisejících a to k propagaci a prezentaci našeho chovu. Místo setkání se může domluvit např. při výše zmíněné výstavě či při plánované cestě u vás či u nás. Pokud to nebude možné, majitel nás s pejskem přijede navštívit k nám.
- majitel se zavazuje zůstat s námi v pravidelném kontaktu po celý život pejska. Stačí občas zaslat krátkou zprávu, jak se pejsek má a připojit fotku. Samozřejmě je vítaný i intenzivnější kontakt či ochota konzultovat vše ohledně pejska od výběru krmiva až po průběh případné léčby pejska. Dále je ohlašovací povinnost na nepříznivý zdravotní stav psa či plánované zákroky, případnou (ne)úspěšnou bonitaci, výsledky výstav či ztrátu nebo úmrtí psa.
- pejsi snáší samotu špatně a kavalírci ještě hůře. Je dobré, aby byl pejsek doma sám co nejméně je to možné. Pokud nebudete moci pejskovi věnovat tolik času např. kvůli práci, pořiďte mu dalšího psího kamaráda.
- pejska je potřeba pravidelně krmit kvalitní stravou. Dospělému psovi dělíme jídlo na 2-3 dávky denně, štěněti až 4-6 dávek denně (a postupně snižovat). Pes je sice masožravec, avšak důležitou složkou jeho krmení je i rostlinná strava (v přírodě obsah žaludku ulovených býložravců, drobné plody apod.). Někteří psa označují jako tzv. všežravého masožravce. Optimální obsah masa ve stravě je 60-80%. Opatrně se 100% masovými konzervami, jsou hodně výživné a je možné, že z nich pejsek dostane průjem. Takové konzervy se hodí spíše jako příkrm/přilepšení ke granulím. V případě, že se rozhodnete pro BARF, je nutné si tuto problematiky důkladně nastudovat a věnovat velkou péči správnému vyvážení živin. Je naprosto nepřípustné krmit psa vegetariánskou/veganskou stravou, protože to neodpovídá fyziologickým potřebám psa a i legislativně je to považováno za týrání (odkaz)
- procházky jsou pro pejska velmi důležité a to i přesto, pokud máte zahradu. Na procházce se pejsek věnuje novým vjemům, pachovým stopám a má kontakt s dalšími psy (alespoň přes plot). Na zahradě se pejsek začne brzy nudit a nevěnuje se pohybu ani zdaleka tolik, jako na vycházce. Pohyb je přitom nutný i pro správný tělesný vývoj a optimální fyzickou kondici.
- alespoň 1x za život pořízení fotografií od profesionálního fotografa zaměřeného na psy (jeho výběr odsouhlasím) ve věku 3 let nebo dle dohody. 1 foto ve výstavním postoji z levé strany, 1 foto ve výstavním postoji z pravé strany, 1 foto v klusu z levé strany, 1 foto detailu hlavy z levého profilu, 1 foto obličeje zepředu, foto obličeje z částečného profilu a 4ks fotek přirozených, momentek nebo v pohybu.
- až budou dny pejska u konce, zajistíte aby neskončil v kafilerii ale bude pohřben do země nebo zpopelněn. 

Tyto podmínky budou ve zkrácené formě součástí kupní smlouvy